Publikationer från projektet i internationella vetenskapliga tidskrifter och relaterade populärvetenskapliga artiklar

Här kan du läsa de publicerade resultat som projektet genererat hittills.