LIV projektet

LIV-projektet har vänt sig till den som vårdas vid någon av psykosmottagningarna i Halland. Syftet med projektet har varit att erbjuda personcentrerat stöd för förbättrade levnadsvanor på områdena kost, fysisk aktivitet samt alkohol och tobak. 

LIV-projektet har erbjudit följande olika delar:

MI- Motiverande samtal (Motivational Interviewing på engelska). MI är en personcentrerad, målinriktad rådgivningsmetod för att lösa ambivalens och stimulera till positiv förändring genom att locka fram och stärka personens egen motivation att förändras.

FaR - Fysisk aktivitet på Recept förskrivs i kombination med MI-samtal. Råd om fysisk aktivitet baseras på nuvarande rekommendationer att alla individer bör, helst varje dag, vara fysiskt aktiva minst 30 minuter per dag, gärna mer.

Kostråd som förmedlas i projektet baseras på livsmedelsverkets (www.slv.se) fem kostråd om vikten av att, äta mycket frukt och grönt (gärna 500 gram om dagen), välja nyckelhålsmärkta livsmedel, äta fisk ofta (gärna tre gånger i veckan), använda flytande margarin eller olja i matlagningen samt äta fullkornsprodukter. Tallriksmodellen och matcirkeln utgör en viktig del vid rådgivningen.

Alkohol och tobaksprevention erbjuds vid behov genom motiverande samtal.

Hälsoutbildning erbjuds i grupp (eller enskilt för den som inte kan eller vill delta i grupputbildning). Gruppen träffas sex gånger och arbeter med utbildningsmaterialet "Ett sundare liv". Mer information om hälsoutbildning i grupp finner du under fliken hälsoutbildning på den här hemsidan. Alla deltagare i hälsoutbildningen erbjuds en kokbok och en stegräknare.

I projektet har även erbjudande om munhälsoundersökning och munhälsoinformation utan kostnad ingått.

Projektets praktiska delar är genomförda och utvärderas nu med hjälp av intervjuer, provsvar från journaldata och enkäter.

  

 Vill du lyssna på den intervju om LIV-projektet som sändes den 16 oktober 2013 på Sveriges Radio Hallandsekot, gå in på:

http://sverigesradio.se/sida/artikel.aspx?programid=128&artikel=5675734